Jabberwocky

© Jabberwocky (Jan Švankmajer, 1971)

Jabberwocky

De Tsjechische Jan Švankmajer is wereldwijd bekend om zijn vaak surrealistische stop-motion animatiefilms — zie ook Dimensions of Dialogue. In 1988 maakte hij een versie van Lewis Carroll’s Alice’s Adventures in Wonderland.  Ook Jabberwocky is losjes gebaseerd op werk van Carroll, met name het nonsensgedicht uit 1871 dat Alice leest in de Wonderland-sequel Through the Looking-Glass.

Švankmajer en Carroll hebben wel meer met elkaar gemeen. Beiden zoeken graag de irrationele en soms donkere gangen op die zich achter de werkelijkheid schuilhouden. Švankmajers films tonen vaak een wereld  die zowel onwerkelijk is als meer dan echt; surreëel. In Jabberwocky krijgt heel wat kinderspeelgoed zo een tweede leven. 

Ook Švankmajer’s Historia Naturae (1987), Dimensions of Dialogue (1982) en Down to the Cellar (1983) worden die avond vertoond, aangevuld met werk van Keith Griffiths en Stephen & Timothy Quay. Het programma kadert in de reeks Afterimage, gecureerd door Mark Webber en Simon Field.