Over ons

Kortfilm.be is een online platform rond (Belgische) korte films, ingebed in het internationale filmlandschap, met teksten, kijktips, en een video-on-demand aanbod.

VISIE

Kortfilms zijn meer dan gewoon korte films. Ze komen voor in allerlei vormen en genres en kunnen narratief, experimenteel of iets daartussenin zijn. Door hun afwijkende productie- en distributieproces spelen filmmakers makkelijker en sneller in op de tijdgeest.

Die meerwaarde van experiment en actuele relevantie zijn eigen aan het medium. Kortfilms kunnen ons cognitief, creatief en emotioneel prikkelen, entertainen en weten onze samenleving te analyseren, of een glimp aan te bieden van een voor ons onbekende wereld.

Ondanks de toenemende publieksinteresse blijft de kortfilm een kunstvorm die weinig aandacht krijgt, terwijl het een vrije en krachtige vorm van cinema betreft. Om een brug te slaan tussen het zeer brede aanbod en het publiek is betere berichtgeving, contextualisering en canonisering nodig. Deze zullen leiden tot meer en bredere publieke aandacht die het discours rond de zevende kunst in al haar facetten levendig houdt. Een actiever en meer divers debat wijst vanzelf de weg naar een speelser en spannender filmlandschap.
 

MISSIE

Kortfilm.be is een bron en een archief van informatie en reflectie over een vaak onderbelichte tak van cinema en wil zo een duurzame filmbeleving bij een breed publiek in Vlaanderen en Brussel stimuleren en diversifiëren.

Eén van de kerntaken van het platform is het contextualiseren, catalogeren en canoniseren van het grote aanbod korte films, met specifieke en uitgebreide aandacht voor het ontsluiten van recent en retrospectief werk van Belgische bodem. In ons video on demand aanbod is er ruimte voor fictie en non-fictie, animatie en videokunst, experiment en crossovers. Elke Belgische film wordt gepresenteerd aan de hand van een duidende en prikkelende essay, en wordt gekoppeld aan een inhoudelijk, thematisch, vormelijk of anders aanvullende dan wel contrasterende kortfilm gekozen door een gastcurator uit het internationale kortfilmlandschap.

Door het grillige aanbod in Vlaanderen, Brussel en daarbuiten gecureerd in kaart te brengen, online en bij gelegenheid in de bioscoop, bieden we een actieve gids aan voor cultuur- en filmliefhebbers, beginnende makers, professionals en nieuwsgierigen. De gepubliceerde of vertaalde teksten zoeken daarom een evenwicht tussen verdiepende duiding en leesbaarheid voor een breed in film en cultuur geïnteresseerd publiek.

Kortfilm.be wil de diversiteit en inclusiviteit die eigen is aan het medium, als kunstvorm en als industrie, uitlichten en versterken. Het viert het werk van zowel nieuwe filmmakers als een gevestigde generatie, en tracht het vaak (te) korte leven van een korte film te verlengen door in te zetten op reflectie en spreiding. Bovendien versterkt en verbreedt het de reikwijdte van haar werking, en de behandelde films, door content aan te bieden in het Nederlands en Engels, en door proactief spelers uit het internationale werkveld te betrekken.

Op die manier wil Kortfilm.be bijdragen aan het uitbouwen van een diepgaande filmcultuur in België, met aandacht voor film als kunstvorm, en kortfilm als volwaardig medium.
 

HISTORIE

Kortfilm.be ontstond als een studentenproject in 1999, vanuit een gebrek en gemis aan journalistieke en kritische aandacht voor het medium kortfilm, zowel op Belgisch grondgebied als daarbuiten. Er was de wil en noodzaak aan een platform dat duiding kon bieden over (de Belgische) korte film.

De website, origineel als onderdeel van moedersite Kutfilm.be, was een primeur in de toen bestaande filmpers. In 2005 werd Kortfilm.be gedoopt, als zelfstandige werking en platform. Doorheen de eerste jaren kon het rekenen op steun van het Kunstendecreet van de Vlaamse Overheid. Sinds 2017 ontvangt Kortfilm.be structurele steun van het Vlaams Audiovisueel Fonds.

Tussen 2017 en 2021 ging Kortfilm.be samenwerkingen aan met tal van (inter)nationale filmfestivals en de Vlaamse en Brusselse filmscholen. Door gastcuratie, jurering en ander advies bouwde het platform een uitgebreid (inter)nationaal netwerk uit.

Vanaf 2022 breidt Kortfilm.be verder uit, koppelt het zich los van haar moedersite, en gaat het autonoom verder. Bovendien vult het een gapend hiaat in van de beperkte opties voor distributie voor kwalitatieve Belgische kortfilms door het lanceren van een met zorg gecureerd video-on-demand aanbod.